Polarion ALM

Polarion, projelerin her aşamasında yüksek düzeyde uyumu ve verimliliği sağlayan güçlü bir ALM platformudur. Bu araç, projelerin yönetimini merkezi bir platform üzerinden sağlar, böylece proje sürecinin şeffaflığı ve izlenebilirliği artar. Polarion ile gereksinim yönetimi, süreç izleme, test yönetimi ve kullanıcı deneyimi gibi kritik alanlarda etkinlik ve düzen sağlanmaktadır.Projelerin detaylı analizlerini ve izlenmesini sağlayarak, hata oranlarını azaltır ve verimliliği artırır.Polarion, her projenin benzersiz ihtiyaçlarına esnek bir şekilde yanıt vererek, her bir sürecin etkin bir biçimde yönetilmesini sağlar.

Polarion’un en büyük avantajı esnekliktir. Platform, projenizin ihtiyaçlarına göre düzenlenebilir ve ihtiyacınız olan araçlarla desteklenebilir. Gerçek zamanlı raporlama ve analiz yetenekleri ile karar verme sürecini hızlandırırken, projenin tüm yönlerini detaylı bir şekilde izlemeyi mümkün kılar.

Kategori:Danışmanlık
Ürün:Polarion ALM

Polarion'ın Temel Özellikleri

Polarion’un en büyük avantajı esnekliktir. Platform, projenizin ihtiyaçlarına göre düzenlenebilir ve ihtiyacınız olan araçlarla desteklenebilir.Gerçek zamanlı raporlama ve analiz yetenekleri ile karar verme sürecini hızlandırırken, projenin tüm yönlerini detaylı bir şekilde izlemeyi mümkün kılar.

 • Zaman ve Kaynak Optimizasyonu
 • Çeşitlilik Yönetimi
 • Test ve Kalite Yönetimi
 • Denetimler, Ölçümler, Raporlar
 • Risk Yönetimi
 • Ekip Üyeleri Arası Koordinasyon
 • Sorun ve Hata Yönetimi
 • Gerçek Zamanlı İletişim ve Raporlama
 • Değişiklik ve Konfigürasyon
 • Yasal Mevzuatlara ve Endüstri Standartlarına Tam Uyum

POLARION ALM-PLM Entegrasyonu

1. Bağlantı Oluşturma ve İzleme
 • Polarion ALM-PLM entegrasyonu, Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) ve Uygulama Yaşam Döngüsü Yönetimi (ALM) arasında, hem fiziksel hem de mantıksal bağlar kurabilme yeteneği sunar. Bu entegrasyon, 'Bağlantı' olarak adlandırılan bir özellikle sağlanır.
 • İzleme özelliği ise, kurulan bu bağlantılardaki veri varlıkları arasında sorunsuz bir şekilde gezinebilme imkanı verir, böylece ürün değişikliklerinin geliştirme ve üretim süreçleri üzerindeki etkileri kolaylıkla yönetilebilir. Bu özellik, donanım veya yazılım bileşenlerinde meydana gelen arızaların, potansiyel nedenlerine kadar izlenmesini ve analiz edilmesine olanak tanır.
2. Entegrasyon ve Birleştirme
 • Projelerin ve süreçlerin entegrasyonu konusunda, görev atama, proje ilerleme takibi ve proje yönetimi gibi temel işlevler üzerinden birleştirme ve uyum sağlama hizmeti sunuyoruz. Bu entegrasyon sürecinde, yazılım geliştirme kavramları - sürümler, dallar, temeller ve parametreler - ürüne özgü yapılarla uyumlu bir şekilde birleştirilir.
3. İşbirliği ve Raporlama
 • Entegrasyonun son aşamasında, çeşitli disiplinlerden mühendisler, optimal ve çok sistemli çözümler geliştirmek üzere bir araya gelir. Bu işbirliği, süreç iyileştirmelerini teşvik eden ve kullanıcıların proje durumu hakkında ortak bir perspektife sahip olmasını, potansiyel sorunları hızla tespit ederek etkili çözümler üretmesini sağlayan ölçüm kontrol panelleri ile desteklenir. Bu yaklaşım, proje yönetimi süreçlerinin dinamik ve etkili bir şekilde ilerlemesini sağlar.