Son Güncelleme

25 Mayıs 2022

Bu Gizlilik Politikası, Hizmeti kullandığınızda bilgilerinizin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesine ilişkin politikalarımızı ve prosedürlerimizi açıklar ve Size gizlilik haklarınız ve yasaların Sizi nasıl koruduğu hakkında bilgi verir.

Kişisel verilerinizi Hizmeti sağlamak ve geliştirmek için kullanırız. Hizmeti kullanarak, bilgilerin bu Gizlilik Politikasına uygun olarak toplanmasını ve kullanılmasını kabul edersiniz. Bu Gizlilik Politikası, Gizlilik Politikası Oluşturucu yardımıyla oluşturulmuştur.

Yorum ve Tanımlar

Yorumlama

Baş harfi büyük olan kelimeler aşağıdaki koşullar altında tanımlanan anlamlara sahiptir. Aşağıdaki tanımlar, tekil veya çoğul olarak görünmelerine bakılmaksızın aynı anlama gelecektir.

Tanımlar

Bu Gizlilik Politikasının amaçları doğrultusunda:

 • Hesap: Hizmetimize veya Hizmetimizin bölümlerine erişmeniz için oluşturulan benzersiz bir hesap anlamına gelir.

 • Affiliate (Bağlı Ortak): Kontrol eden, kontrol edilen veya aynı kontrol altında olan bir kuruluşu ifade eder. "Kontrol" kavramı, yönetim otoritelerinin seçiminde oy kullanma yetkisine sahip olan payların, öz sermaye paylarının veya diğer oy hakkı olan menkul kıymetlerin %50'sine veya daha fazlasına sahip olmayı anlatır.

 • Uygulama: Şirket tarafından sağlanan, Aselmind V2 adlı elektronik bir cihaz üzerinde indirilen yazılım programı anlamına gelir.

 • Şirket: (Bu Anlaşma'da "Şirket", "Biz", "Bize" veya "Bizim" olarak adlandırılır) Aselsis'i temsil eder, kınıklı mahallesi 6025 sokak Pamukkale/Denizli.

 • Ülke: Türkiye'yi ifade eder.

 • Cihaz: Bilgisayar, cep telefonu veya dijital tablet gibi Hizmete erişebilen herhangi bir cihazı ifade eder.

 • Kişisel Veri: Tanımlanmış veya tanımlanabilir bir bireyle ilgili olan her türlü bilgiyi ifade eder.

 • Hizmet: Uygulamayı ifade eder.

 • Hizmet Sağlayıcı: Şirket adına veri işleyen herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Üçüncü taraf şirketler veya bireyler, Hizmeti kolaylaştırmak, Şirket adına Hizmet sağlamak, Hizmetle ilgili hizmetleri yerine getirmek veya Hizmetin nasıl kullanıldığını analiz etmek için Şirket tarafından istihdam edilmiş olanlardır.

 • Kullanım Verileri: Otomatik olarak toplanan verileri ifade eder, bu veriler ya Hizmetin kullanımı tarafından oluşturulmuş olabilir ya da Hizmet altyapısı tarafından olabilir (örneğin, bir sayfa ziyaretinin süresi).

 • Siz: Hizmete erişen veya Hizmeti kullanan bireyi veya bu tür bir birey adına Hizmeti kullanan veya erişen şirketi veya diğer yasal varlığı ifade eder.

Kişisel Verilerinizin Toplanması ve Kullanılması

Toplanan Veri Türleri

Kişisel Veri

Hizmetimizi kullanırken, sizden iletişim kurulabilecek veya sizi tanımlamak için kullanılabilecek belirli kişisel bilgileri temin etmenizi isteyebiliriz. Kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler adı verilen bilgiler şunları içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

 • Ad ve soyad

 • Kullanım Verileri

Kullanım Verileri

Hizmeti kullanırken Kullanım Verileri otomatik olarak toplanır.

Kullanım Verileri, cihazınızın İnternet Protokol adresi (IP adresi), tarayıcı türü, tarayıcı sürümü, ziyaret ettiğiniz Hizmet sayfaları, ziyaretinizin tarihi ve saati, bu sayfalarda geçirilen süre, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve diğer teşhis verileri gibi bilgileri içerebilir.

Mobil cihaz aracılığıyla Hizmete eriştiğinizde, cihazınızla ilgili belirli bilgileri otomatik olarak toplayabiliriz, bunlar arasında kullandığınız mobil cihazın türü, mobil cihazınızın benzersiz kimliği, mobil cihazınızın IP adresi, mobil işletim sistemi, kullandığınız mobil İnternet tarayıcısının türü, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve diğer teşhis verileri bulunabilir.

Ayrıca tarayıcınızın Hizmetimizi ziyaret ettiğinizde veya mobil cihaz aracılığıyla Hizmete eriştiğinizde gönderdiği bilgileri de toplayabiliriz.

Uygulama Kullanımı Sırasında Toplanan Bilgiler

Uygulamamızı kullanırken, Uygulamamızın özelliklerini sağlamak amacıyla, önceden izninizle şunları toplayabiliriz:

 • Konum bilgilerinizle ilgili bilgiler

 • Cihazınızın kamerası ve fotoğraf kütüphanesinden resimler ve diğer bilgiler

Bu bilgileri Hizmetimizin özelliklerini sağlamak, Hizmetimizi iyileştirmek ve özelleştirmek için kullanırız. Bu bilgiler Şirketin sunucularına yüklenebilir veya bir Hizmet Sağlayıcısının sunucusuna yüklenebilir veya sadece cihazınızda saklanabilir.

Bu bilgilere cihazınızın ayarlarından istediğiniz zaman erişimi etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Kişisel Ver ilerinizin Kullanımı

Şirket, Kişisel Verilerinizi aşağıdaki amaçlarla kullanabilir:

 • Hizmetimizi sağlamak ve sürdürmek: Hizmetimizin kullanımını izlemek dahil olmak üzere Hizmetimizi sürdürmek.

 • Hesabınızı yönetmek: Hizmetin kullanıcısı olarak kaydınızı yönetmek için. Sağladığınız Kişisel Veriler, kayıtlı kullanıcı olarak size sunulan Hizmetin farklı işlevlerine erişim sağlayabilir.

 • Bir sözleşmenin yerine getirilmesi için: Satın aldığınız ürünlerin, öğelerin veya hizmetlerin satın alımı için geliştirme, uygunluk ve yerine getirilmesi.

 • Sizlere ulaşmak: Size e-posta, telefon aramaları, SMS veya diğer elektronik iletişim şekilleri ile ulaşmak, mobil uygulamanın güncellemeleri veya bilgi amaçlı iletişimler dahil, gerekli veya makul görüldüğü durumlarda bunların uygulanması ile ilgili güncellemeleri gibi fonksiyonlar, ürünler veya sözleşmeli hizmetler.

 • Sizlere haberler, özel teklifler ve daha önce satın aldığınız veya sorduğunuz ürünler, hizmetler ve etkinlikler hakkında genel bilgiler sunmak: Böyle bilgileri almayı reddetmediğiniz sürece size sunulan benzer diğer mal ve hizmetler hakkında.

 • İsteklerinizi yönetmek: Bize olan isteklerinizi yönetmek ve cevaplamak.

 • İş transferleri için: Şirket varlıklarının bir kısmını veya tamamını başka bir şirkete devretme, satma veya başka bir şekilde devretme sürecinde kullanabiliriz veya kullanabiliriz. Bu, bir devir süreci olarak veya iflas, tasfiye veya benzer bir süreç parçası olarak yapılan bir devir olarak gerçekleşir.

 • Diğer amaçlar için: Veri analizi, kullanım trendlerini belirleme, promosyon kampanyalarımızın etkinliğini belirleme ve Hizmetimizi, ürünlerimizi, hizmetlerimizi, pazarlamamızı ve deneyiminizi değerlendirme ve iyileştirme dahil olmak üzere başka amaçlar için bilgilerinizi kullanabiliriz.

Kişisel bilgilerinizi aşağıdaki durumlarda paylaşabiliriz:

 • Hizmet Sağlayıcılarla: Hizmetimizin kullanımını izlemek ve analiz etmek, size ulaşmak için Kişisel bilgilerinizi Hizmet Sağlayıcılarla paylaşabiliriz.
 • İş transferleri için: Şirket varlıklarının bir kısmını veya tamamını başka bir şirkete devretme, satma, finansman veya işletmemizin bir kısmını başka bir şirkete satın alma veya edinme sürecinde Kişisel bilgilerinizi paylaşabilir veya devredebiliriz.
 • Bağlı ortaklarla: Bağlı ortaklarımızla bilgilerinizi paylaşabiliriz, bu durumda bu Gizlilik Politikasını onurlandırmalarını sağlayacağız. Bağlı ortaklarımız, ana şirketimiz ve bizimle ortak kontrol veya kontrol altında olan diğer şirketler de dâhil olabilir.
 • İş ortaklarıyla: İş ortaklarımızla bilgilerinizi paylaşabiliriz, size belirli ürünler, hizmetler veya promosyonlar sunmak için.
 • Diğer kullanıcılarla: Diğer kullanıcılarla kişisel bilgi paylaştığınızda veya diğer kullanıcılarla kamu alanlarında etkileşimde bulunduğunuzda, bu bilgiler tüm kullanıcılar tarafından görülebilir ve dışa yayılabilir.
 • Onayınızla: Kişisel bilgilerinizi başka bir amaç için onayınızla paylaşabiliriz.

Kişisel Verilerinizin Saklanması

Şirket, bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar için gerekli olduğu sürece Kişisel Verilerinizi saklayacaktır. Yükümlülüklerimizi yerine getirmek (örneğin, geçerli yasalara uyum sağlamak için verilerinizi saklamamız gerekiyorsa), anlaşmazlıkları çözmek ve yasal anlaşmalarımızı ve politikalarımızı uygulamak amacıyla Kişisel Verilerinizi saklayacak ve kullanacaktır.

Şirket, İşlem Verilerini içsel analiz amaçları için saklayacaktır. İşlem Verileri genellikle daha kısa bir süre için saklanır, ancak bu verilerin güvenliğini güçlendirmek veya Hizmetimizin işlevselliğini iyileştirmek için bu verilerin daha uzun süreler boyunca saklanması gerektiğinde bu verileri daha uzun süre saklamak gerekebilir veya yasal olarak bu verilerin daha uzun süreler boyunca saklanması gerekebilir.

Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Bilgileriniz, Şirketin işletme ofislerinde ve işleme katılan diğer tüm yerlerde işlenir. Bu, bu bilgilerin, veri koruma yasalarının sizin yargı yetkinizden farklı olduğu eyaletiniz, iliniz, ülkeniz veya diğer hükümet yargı yetkilerinden farklı olarak, bilgilerinizin aktarılabilir ve saklanabilir anlamına gelir.

Bu bilgileri sunmanız ve bu bilgileri sunmanız, bu bilgilerin aktarılmasıyla ilgili anlaşmanızı temsil eder.

Şirket, verilerinizin güvenli bir şekilde ve bu Gizlilik Politikasına uygun olarak işlenmesi için gerekli tüm adımları atacaktır ve verilerinizin güvenliğini sağlamak ve diğer kişisel bilgilerinizi ve güvenliğini sağlamak için bu verileri alıcı veya ülke kuruluşuna transfer edilmeyecektir veya bu transferin güvenliğini sağlayacak başka kontrol mekanizmaları yoktur.

Kişisel Verilerinizin Açıklanması

İşlem Faaliyetleri

Eğer Şirket birleşme, satın alma veya varlık satışı içinde yer alıyorsa, Kişisel Verileriniz aktarılabilir. Kişisel Verilerinizin transfer edilmesinden ve farklı bir Gizlilik Politikasına tabi olmasından önce size bildirim yapacağız.

Kanun uygulaması

Belirli durumlarda, Şirket, yasal olarak veya kamu otoriteleri (örne ğin, bir mahkeme veya bir hükümet kurumu) tarafından geçerli talepler doğrultusunda Kişisel Verilerinizi açıklamak zorunda kalabilir.

Diğer yasal gereksinimler

Şirket, bu tür bir eylemin Hizmetle ilgili herhangi bir yanlışlık yapıp yapmadığını araştırmak için gerekli olduğuna inanılıyorsa, yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek, Şirketin haklarını veya mülkünü korumak, Hizmet'in kullanıcılarının veya genel halkın kişisel güvenliğini korumak veya yasal sorumluluktan korunmak gerektiğinde Kişisel Verilerinizi açıklayabilir.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Kişisel Verilerinizin güvenliği bizim için önemlidir, ancak İnternet üzerinden iletim yöntemi veya elektronik depolama yöntemi %100 güvenli değildir. Kişisel Verilerinizi korumak için ticari kabul edilebilir yöntemler kullanmaya çalışırken, mutlak güvenliğini garanti edemeyiz.

Çocukların Gizliliği

Hizmetimiz 13 yaşından küçük herhangi birini hedef almamaktadır. 13 yaşından küçük herhangi bir kişisel tanımlanabilir bilgi toplamıyoruz. Eğer bir ebeveyn veya vasisiniz ve çocuğunuzun bize Kişisel Veri sağladığını fark ederseniz, lütfen bizimle iletişime geçin. Eğer sizin izniniz alınmadan 13 yaşından küçük birinden Kişisel Veri topladığımızı fark edersek, bu bilgiyi sunucularımızdan kaldırmak için adımlar atarız.

Verilerinizi işlemek için yasal dayanak olarak rızanızı gerektiren bir durumdaysak ve ülkeniz bir ebeveyn izni gerektiriyorsa, bilgileri toplamadan ve kullanmadan önce ebeveyninizin iznini alabiliriz.

Diğer Web Sitelerine Bağlantılar

Hizmetimiz, tarafımızca işletilmeyen diğer web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bir üçüncü taraf bağlantısına tıklarsanız, o üçüncü tarafın sitesine yönlendirileceksiniz. Her ziyaret ettiğiniz site için Gizlilik Politikasını incelemenizi şiddetle tavsiye ederiz.

Üçüncü taraf sitelerin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamalarından sorumlu olmadığımızı belirtmek isteriz.

Bu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Gizlilik Politikamızı zaman zaman güncelleyebiliriz. Yeni Gizlilik Politikasını bu sayfada yayınlayarak sizi herhangi bir değişiklikten önce e-posta veya Hizmetimizde önemli bir bildirim ile bilgilendireceğiz ve bu Gizlilik Politikasının üst kısmında "Son güncelleme" tarihini güncelleyeceğiz.

Değişiklikler bu sayfada yayınlandıkları anda yürürlüğe girer.

Bize Ulaşın

Bu Gizlilik Politikası ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, bizimle iletişime geçebilirsiniz: